استخدام

آزمون

استخدام

این آزمون برای تشخیص مهارتهای اجرایی و مدیریتی جهت جذب نیروی انسانی برای پست سرپرست کارگاه (مجری ) ساختمانی با زیر بنای کلی۱۷۰۰ متر مربع در ۷ طبقه  برگزار میگردد .

متقاضیان دارای تخصص در رشته های عمران ، معماری یا شهرسازی میتوانند پس از پاسخ گویی و انجام ترسیم ها فایل تکمیل شده را به آدرس ایمیل    cv.istadezh@gmail.com    ارسال فرمایند

آزمون تشخیص مهارت (word)

دانلود

آزمون تشخیص مهارت(pdf)

دانلود